top of page

Холбогч ба кабелийн угсралт

Cable Assembly Port Type A SMB Connector

Кабелийн угсралтын порт A төрлийн SMB холбогч эрэгтэй-эм

Electrical Connectors and Connector Comp

Цахилгаан холбогч ба холбогч эд ангиуд

Electronic Cable Assembly.jpg

Цахим кабелийн угсралт

Scart Chin Assemblies.jpg

Scart Chin чуулганууд

Scart Chin Assembly.jpg

Scart Chin чуулган

Scart Chin.jpg

Scart Chin

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics  бол таны электроникийн дэлхийн ханган нийлүүлэгч, загварчлалын байшин, масс үйлдвэрлэгч, захиалгат үйлдвэрлэгч, инженерийн интегратор, нэгтгэгч, аутсорсинг, гэрээт үйлдвэрлэлийн түнш

 

bottom of page