top of page

Мэдрэгч ба идэвхжүүлэгч ба хэмжигч

Differential Pressure Gauge .jpg

Дифференциал даралтын хэмжигч 

Digital Temperature Gauge.jpg

Дижитал температур хэмжигч

linear force sensors.jpg

Шугаман хүчний мэдрэгч

Strain Gauges.jpg

Дарамт хэмжигч

Bone Conducting Transducers.jpg

Ясны дамжуулагч хувиргагчид

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics  бол таны электроникийн дэлхийн ханган нийлүүлэгч, загварчлалын байшин, масс үйлдвэрлэгч, захиалгат үйлдвэрлэгч, инженерийн интегратор, нэгтгэгч, аутсорсинг, гэрээт үйлдвэрлэлийн түнш

 

bottom of page