top of page

Plastové kryty a kryty zariadení

Lisované plastové komponenty zostavené do zadného svetla motocykla. AGS-TECH vyrábal pre zákazníka diely a celú elektronickú zostavu, ktorá spĺňa požiadavky Ministerstva dopravy.

Pohybom aktivovaná presná zostava plastového puzdra na okuliare

Plastové lisované puzdrá na elektronické okuliare

Plastové vstrekované puzdro na okuliare spodný pohľad

Pohybom aktivovaná presná zostava plastového puzdra na okuliare

Doska plošných spojov a lisované plastové komponenty zostavené do lekárskej pece

Lisovanie a montáž plastov spoločnosťou AGS-TECH Inc

Vstrekované diely spojené dohromady

RF Devices .jpg

Vyrábame a montujeme na mieru plastové komponenty a kryty zariadení spolu s vašou elektronikou - RF Devices 

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics je váš globálny dodávateľ elektroniky, prototypový dom, hromadný výrobca, zákazkový výrobca, inžiniersky integrátor, konsolidátor, outsourcing a partner zmluvnej výroby

 

bottom of page