top of page
Automation / Small-Batch and Mass Production at AGS-TECH Inc

Aby sme si udržali naše prvé miesto ako vynikajúci dodávateľ a inžiniersky integrátor s konkurenčnými cenami, včasným dodaním a vysokou kvalitou, implementujeme AUTOMATIZÁCIU vo všetkých oblastiach nášho podnikania, vrátane:

- Výrobné procesy a operácie

 

- Manipulácia s materiálom

 

- Kontrola procesov a produktov

 

- Zhromaždenie

 

- Balenie

V závislosti od produktu, vyrobeného množstva a použitých procesov sú potrebné rôzne úrovne automatizácie. Sme schopní automatizovať naše procesy v správnom rozsahu, aby sme splnili požiadavky každej zákazky. Inými slovami, ak sa vyžaduje vysoká úroveň flexibility a vyrobené množstvá sú pre konkrétnu zákazku nízke, pridelíme zákazku našej prevádzke JOB SHOP alebo RAPID PROTOTYPING. V druhom extréme, pri zákazke, ktorá vyžaduje minimálnu flexibilitu, ale maximálnu produktivitu, priraďujeme výrobu k našim FLOWLINES a TRANSFER LINES. Automatizácia nám poskytuje výhody integrácie, zlepšenú kvalitu a jednotnosť produktov, skrátené časy cyklov, znížené náklady na pracovnú silu, vyššiu produktivitu, hospodárnejšie využitie podlahovej plochy, bezpečnejšie prostredie pre veľkoobjemové výrobné zákazky. Sme vybavení ako pre MALOSAROVÚ VÝROBU s množstvom bežne od 10 do 100 kusov, tak aj pre sériovú výrobu s množstvom nad 100 000 kusov. Naše zariadenia na hromadnú výrobu sú vybavené automatizačnými zariadeniami, ktoré sú špecializovanými strojmi na špeciálne účely. Naše zariadenia dokážu vyhovieť objednávkam v malých a veľkých množstvách, pretože pracujú s rôznymi strojmi v kombinácii as rôznymi úrovňami automatizácie a počítačového riadenia.

MALOSAROVÁ VÝROBA: Personál našej dielne pre malosériovú výrobu je vysoko kvalifikovaný a skúsený v práci na špeciálnych zákazkách malého množstva. Naše mzdové náklady sú veľmi konkurencieschopné vďaka veľkému počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov v našich závodoch v Číne, Južnej Kórei, Taiwane, Poľsku, na Slovensku a v Malajzii. Malosériová výroba vždy bola a bude jednou z našich hlavných oblastí služieb a dopĺňa naše automatizované výrobné procesy. Manuálna malosériová výroba s konvenčnými obrábacími strojmi nekonkuruje našim automatizačným linkám, ponúka nám ďalšie mimoriadne schopnosti a silu, ktoré výrobcovia s čisto automatizovanými výrobnými linkami nemajú. Za žiadnych okolností nesmieme podceňovať hodnotu možností malosériovej výroby našich kvalifikovaných manuálne pracujúcich zamestnancov dielní.

MASOVÁ VÝROBA: Pre štandardizované produkty vo veľkých objemoch, ako sú zostavy dosiek s plošnými spojmi (PCBA) alebo zostavy káblových zväzkov, sú naše výrobné stroje navrhnuté pre tvrdú automatizáciu (automatizácia s pevnou polohou). Ide o vysokohodnotné moderné automatizačné zariadenia nazývané prenosové stroje, ktoré vo väčšine prípadov vyrábajú komponenty veľmi rýchlo za centy za kus. Naše prepravné linky pre sériovú výrobu sú tiež vybavené automatickými meracími a kontrolnými systémami, ktoré zaisťujú, že diely vyrobené na jednej stanici sú v rámci špecifikácií pred ich presunom na ďalšiu stanicu v automatizačnej linke. Rôzne obrábacie operácie vrátane frézovania, vŕtania, sústruženia, vystružovania, vŕtania, honovania atď. možno vykonávať na týchto automatizačných linkách. Realizujeme aj soft automatizáciu, čo je flexibilná a programovateľná automatizačná metóda zahŕňajúca počítačové riadenie strojov a ich funkcií prostredníctvom softvérových programov. Naše stroje na mäkkú automatizáciu môžeme jednoducho preprogramovať na výrobu dielu, ktorý má iný tvar alebo rozmery. Tieto flexibilné možnosti automatizácie nám poskytujú vysokú úroveň efektivity a produktivity. Mikropočítače, PLC (Programmable Logic Controller), numerické riadiace stroje (NC) a počítačové numerické riadenie (CNC) sú široko nasadené v našich automatizačných linkách pre hromadnú výrobu. V našich CNC systémoch je integrovaný riadiaci mikropočítač neoddeliteľnou súčasťou výrobného zariadenia. Naši strojní operátori programujú tieto CNC stroje.

V našich automatizačných linkách pre sériovú výrobu a dokonca aj v našich malosériových výrobných linkách využívame výhody ADAPTÍVNEHO RIADENIA, kde sa prevádzkové parametre automaticky prispôsobujú novým okolnostiam, vrátane zmien v dynamike konkrétneho procesu a porúch, ktoré môžu vzniknúť. Napríklad pri sústružení na sústruhu náš adaptívny riadiaci systém sníma v reálnom čase rezné sily, krútiaci moment, teplotu, opotrebovanie nástroja, poškodenie nástroja a povrchovú úpravu obrobku. Systém prevádza tieto informácie na príkazy, ktoré menia a upravujú parametre procesu na obrábacom stroji tak, aby sa parametre buď udržiavali konštantné v rámci minimálnych a maximálnych limitov, alebo aby boli optimalizované pre operáciu obrábania.

AUTOMATIZÁCIU nasadzujeme do MANIPULÁCIE S MATERIÁLOM a POHYBU. Manipulácia s materiálom pozostáva z funkcií a systémov spojených s prepravou, skladovaním a kontrolou materiálov a dielov v celkovom výrobnom cykle produktov. Suroviny a diely sa môžu presúvať zo skladu do strojov, z jedného stroja na druhý, z inšpekcie do montáže alebo inventarizácie, zo skladu na prepravu... atď. Operácie automatizovanej manipulácie s materiálom sú opakovateľné a spoľahlivé. Automatizáciu manipulácie a pohybu materiálu realizujeme ako pre malosériovú výrobu, tak aj pre sériovú výrobu. Automatizácia znižuje náklady a je bezpečnejšia pre operátorov, pretože eliminuje potrebu ručnej prepravy materiálov. V našich automatizovaných systémoch manipulácie s materiálom a pohybu je nasadených mnoho typov zariadení, ako sú dopravníky, jednokoľajové dráhy s vlastným pohonom, AGV (Automated Guided Vehicles), manipulátory, integrované prepravné zariadenia... atď. Pohyby automaticky riadených vozidiel sa plánujú na centrálnych počítačoch na prepojenie s našimi automatizovanými systémami ukladania/vyberania. KÓDOVACIE SYSTÉMY používame ako súčasť automatizácie pri manipulácii s materiálom na lokalizáciu a identifikáciu dielov a podzostáv v celom výrobnom systéme a na ich správny presun na vhodné miesta. Naše kódovacie systémy používané v automatizácii sú väčšinou čiarové kódy, magnetické prúžky a RF štítky, ktoré nám ponúkajú tú výhodu, že sú prepisovateľné a fungujú aj vtedy, keď nie je jasná čiara.

Dôležitými komponentmi v našich automatizačných linkách sú PRIEMYSELNÉ ROBOTY. Ide o preprogramovateľné multifunkčné manipulátory na presúvanie materiálov, dielov, nástrojov a zariadení pomocou variabilných naprogramovaných pohybov. Okrem premiestňovania predmetov robia na našich automatizačných linkách aj iné operácie, ako je zváranie, spájkovanie, oblúkové rezanie, vŕtanie, odhrotovanie, brúsenie, lakovanie striekaním, meranie a testovanie... atď. V závislosti od automatizovanej výrobnej linky nasadzujeme roboty so štyrmi, piatimi, šiestimi a až siedmimi stupňami voľnosti. Pre operácie náročné na vysokú presnosť nasadzujeme do našich automatizačných liniek roboty s riadiacimi systémami s uzavretou slučkou. U našich robotických systémov je bežná opakovateľnosť polohovania 0,05 mm. Naše kĺbové roboty s premenlivou sekvenciou umožňujú zložité pohyby podobné ľuďom vo viacerých prevádzkových sekvenciách, z ktorých ktorýkoľvek môžu vykonávať na základe správneho podnetu, ako je špecifický čiarový kód alebo špecifický signál z kontrolnej stanice v automatizačnej linke. Pre náročné automatizačné aplikácie vykonávajú naše inteligentné senzorické roboty funkcie podobné zložitosti ľuďom. Tieto inteligentné verzie sú vybavené vizuálnymi a hmatovými (dotykovými) schopnosťami. Podobne ako ľudia majú schopnosti vnímania a rozpoznávania vzorov a môžu sa rozhodovať. Priemyselné roboty sa neobmedzujú len na naše automatizované masové výrobné linky, vždy, keď je to potrebné, nasadíme ich, vrátane procesov malosériovej výroby.

Bez použitia správnych SENZOROV by samotné roboty nestačili na úspešnú prevádzku našich automatizačných liniek. Senzory sú neoddeliteľnou súčasťou našich systémov zberu dát, monitorovania, komunikácie a riadenia strojov. Senzory široko používané v našich automatizačných linkách a zariadeniach sú mechanické, elektrické, magnetické, tepelné, ultrazvukové, optické, optické, chemické, akustické senzory. V niektorých automatizačných systémoch sú nasadené inteligentné senzory so schopnosťou vykonávať logické funkcie, obojsmernú komunikáciu, rozhodovanie a prijímanie akcií. Na druhej strane, niektoré z našich ďalších automatizačných systémov alebo výrobných liniek využívajú VIZUÁLNE SNÍMENIE (STROJOVÉ VIDENIE, POČÍTAČOVÉ VIDENIE) zahŕňajúce kamery, ktoré opticky snímajú objekty, spracovávajú obrázky, vykonávajú merania... atď. Príklady použitia strojového videnia sú kontrola v reálnom čase na kontrolných linkách plechu, overenie umiestnenia dielov a uchytenia, sledovanie povrchovej úpravy. Včasná detekcia chýb na našich automatizačných linkách zabraňuje ďalšiemu spracovaniu komponentov a tým obmedzuje ekonomické straty na minimum.

Úspech automatizačných liniek v spoločnosti AGS-Electronics do veľkej miery závisí od FLEXIBILNÉHO UPEVŇOVANIA. Zatiaľ čo niektoré svorky, prípravky a prípravky sa v prostredí našej dielne používajú manuálne pre operácie malosériovej výroby, iné upínacie zariadenia, ako sú silové skľučovadlá, tŕne a klieštiny, sú ovládané na rôznych úrovniach mechanizácie a automatizácie poháňané mechanickými, hydraulickými a elektrické prostriedky v hromadnej výrobe. V našich automatizačných linkách a dielňach používame okrem vyhradených prípravkov aj inteligentné upínacie systémy so vstavanou flexibilitou, ktoré dokážu prispôsobiť množstvo tvarov a rozmerov dielov bez potreby rozsiahlych zmien a úprav. Modulárne upínacie prípravky sa napríklad široko používajú v našej dielni pre malosériové výrobné operácie, čo je naša výhoda, pretože eliminuje náklady a čas na výrobu jednoúčelových prípravkov. Komplexné obrobky môžu byť umiestnené do strojov pomocou prípravkov vyrobených rýchlo zo štandardných komponentov z našich regálov skladu nástrojov. Ďalšími zariadeniami, ktoré rozmiestňujeme v našich dielňach a automatizačných linkách, sú náhrobné zariadenia, zariadenia na uloženie klincov a upínanie s nastaviteľnou silou. Musíme zdôrazniť, že inteligentné a flexibilné upínanie nám dáva výhody nižších nákladov, kratších dodacích lehôt, lepšej kvality ako v malosériovej výrobe, tak aj v automatizovaných hromadných výrobných linkách.

Veľmi dôležitou oblasťou je pre nás samozrejme MONTÁŽ, DEMONTÁŽ a SERVIS VÝROBKOV. Nasadzujeme ručnú prácu aj automatizovanú montáž. Niekedy je celková montážna operácia rozdelená na jednotlivé montážne operácie nazývané PODZOSTAVBA. Ponúkame ručnú, vysokorýchlostnú automatickú a robotickú montáž. Naše ručné montážne operácie vo všeobecnosti využívajú jednoduchšie nástroje a sú obľúbené v niektorých našich malosériových výrobných linkách. Šikovnosť ľudských rúk a prstov nám ponúka jedinečné schopnosti v niektorých malosériových komplexných súčiastkach. Naše vysokorýchlostné automatizované montážne linky na druhej strane využívajú prenosové mechanizmy navrhnuté špeciálne pre montážne operácie. Pri robotickej montáži pracuje jeden alebo viacero univerzálnych robotov na jednom alebo viacerých staniciach montážneho systému. V našich automatizačných linkách pre hromadnú výrobu sú montážne systémy vo všeobecnosti nastavené pre určité produktové rady. Máme však aj flexibilné montážne systémy v automatizácii, ktoré je možné upraviť pre zvýšenú flexibilitu v prípade potreby rôznych modelov. Tieto montážne systémy v automatizácii majú počítačové ovládacie prvky, vymeniteľné a programovateľné pracovné hlavy, podávacie zariadenia a automatizované vodiace zariadenia. V našom úsilí o automatizáciu sa vždy zameriavame na:

 

- Dizajn pre upevnenie

 

- Dizajn pre montáž

 

- Dizajn na demontáž

 

- Dizajn pre servis

 

V automatizácii je efektívnosť demontáže a servisu niekedy rovnako dôležitá ako efektívnosť montáže. Spôsob a jednoduchosť, s akou je možné produkt rozobrať na údržbu alebo výmenu jeho častí a opraviť, je pri niektorých návrhoch produktov životne dôležitým faktorom.

AGS-Electronics / AGS-TECH, Inc., ktorá berie automatizáciu a kvalitu ako nevyhnutnosť, sa stala predajcom s pridanou hodnotou spoločnosti QualityLine production Technologies, Ltd., high-tech spoločnosti, ktorá vyvinula softvérové riešenie založené na umelej inteligencii, ktoré sa automaticky integruje s vaše celosvetové výrobné údaje a vytvorí pre vás pokročilú analýzu diagnostiky. Tento výkonný softvérový nástroj je obzvlášť vhodný pre elektronický priemysel a výrobcov elektroniky. Tento nástroj je skutočne iný ako ktorýkoľvek iný na trhu, pretože ho možno implementovať veľmi rýchlo a jednoducho a bude pracovať s akýmkoľvek typom zariadenia a údajov, s údajmi v akomkoľvek formáte pochádzajúcimi z vašich senzorov, uložených výrobných dátových zdrojov, testovacích staníc, manuálne zadanie ..... atď. Na implementáciu tohto softvérového nástroja nie je potrebné meniť žiadne z vašich existujúcich zariadení. Okrem monitorovania kľúčových parametrov výkonu v reálnom čase vám tento softvér AI poskytuje analýzu základných príčin, poskytuje včasné varovania a výstrahy. Takéto riešenie na trhu neexistuje. Tento nástroj ušetril výrobcom veľa peňazí, čo znižuje počet zamietnutí, vrátenia tovaru, prerábky, prestoje a získava si dobré meno zákazníkov. Jednoduché a rýchle !  Ak si chcete s nami naplánovať Discovery Call a dozvedieť sa viac o tomto výkonnom nástroji na analýzu výroby založenom na umelej inteligencii:

- Vyplňte downloadable QL dotazníkz modrého odkazu vľavo a vráťte sa nám e-mailom na adresu sales@agstech.net.

- Pozrite si modré odkazy na brožúru na stiahnutie, aby ste získali predstavu o tomto výkonnom nástroji.QualityLine One Page SummaryaSúhrnná brožúra QualityLine

- Tu je aj krátke video, ktoré sa dostane k veci: VIDEO VÝROBNÉHO ANALYTICKÉHO NÁSTROJA QUALITYLINE

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics je váš globálny dodávateľ elektroniky, prototypový dom, hromadný výrobca, zákazkový výrobca, inžiniersky integrátor, konsolidátor, outsourcing a partner zmluvnej výroby

 

bottom of page